Ad
Soyad
Birim
  • Tümü
  • Albert Long Hall
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Şube Müdürlüğü
  • Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Afete Hazırlık Eğitim Birimi
  • Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi (APKO)
  • Araştırma-Planlama-Koordinasyon Şube Müdürlüğü
  • Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
  • Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Arşiv Şube Müdürlüğü
  • Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi
  • Astronomi Laboratuvarı
  • Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Atatürk Enstitüsü
  • Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
  • Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
  • Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
  • Beden Eğitimi Bölümü
  • Belbaşı Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi
  • BEPAM (Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)
  • Bilgi İşlem Merkezi
  • Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı
  • Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
  • Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü
  • Bilimsel Araştirma Projeleri Mali Koordinatörlüğü
  • Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü
  • Bizans Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Boğaziçi Üniversitesi Teknopark ( BÜN TEKNOPARK)
  • Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi
  • Burs Ofisi Koordinatörlüğü
  • BÜ Teknopark (BÜTEK A.Ş.)
  • BÜ Vakfı (BÜVAK)
  • BÜPAM
  • Bütçe ve Performans Programı Birimi
  • Çeviribilim Bölümü
  • Çevre Bilimleri Enstitüsü
  • Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı
  • Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Dilbilim Bölümü
  • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
  • Döner Sermaye Satınalma Şube Müdürlüğü
  • Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğü
  • Eğitim Bilimleri Bölümü
  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Fakültesi Dekanlığı
  • Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Eğitim Teknolojisi Binası B Blok
  • Eğitim Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Ekonomi Bölümü
  • Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programı
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
  • Endüstri Mühendisliği Bölümü
  • Enerji Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • ETA A Blok
  • ETA B Blok
  • Executive MBA Yüksek Lisans Programı
  • Felsefe Bölümü
  • Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Fen-Edebiyat Fakültesi
  • Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
  • Feza Gürsey Enstitüsü
  • Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Fizik Bölümü
  • Garanti Kültür Merkezi
  • Genel Sekreterlik
  • Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Görme Engelliler Teknoloji Merkezi
  • Güzel Sanatlar Bölümü
  • Halet Çambel ve Nail Çakırhan Arkeometri, Geleneksel Mimarlık ve Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Hesap İşleri Şube Müdürlüğü
  • Hisar Kampüs Koordinatörlüğü
  • Hukuk Müşavirliği
  • Humanities Dersleri Koordinatörlüğü
  • I. Erkek Yurdu
  • I. Kilyos Yurdu
  • III. Kuzey Yurdu
  • IV. Kuzey Yurdu
  • İBS Yüksek Lisans Programı
  • İç Denetim Birimi Başkanlığı
  • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
  • İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
  • İdari İşler Şube Müdürlüğü
  • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
  • İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • İktisadi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İleri Teknolojiler AR-GE Merkez Laboratuvarları
  • İletişim Şube Müdürlüğü
  • İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uyg. ve Araş. Mer.
  • İnsan Kaynakları Geliştirme Birimi
  • İnsani Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • İnşaat Mühendisliği Bölümü
  • İş Analitiği ve Müşteri İçgörüsü Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
  • İşletme Bölümü
  • İznik Deprem Zararlarının Azaltılması Merkezi
  • Jeodezi Anabilim Dalı
  • Jeofizik Anabilim Dalı
  • Jeomanyetizma Laboratuvarı
  • John Freely Binası
  • Kandilli Kampüsü
  • Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
  • Kantin ve Kafeteryalar Şube Müdürlüğü
  • Kariyer Merkezi
  • Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü
  • Kilyos Sarıtepe Kampüsü
  • Kimya Bölümü
  • Kimya Mühendisliği Bölümü
  • Konut Kullanım Şube Müdürlüğü
  • Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
  • Kurumsal İletişim Ofisi
  • Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uyg. ve Araş. Mrk.
  • Kuzey Kampüs Posta Merkezi
  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
  • Lise Tanıtım Koordinatörlüğü
  • Makina Mühendisliği Bölümü
  • Makro Ekonomi ve Uygulamalı Ekonometri Uygulama Ve Araştırma Merkezi
  • Matematik Bölümü
  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
  • Mediko Sosyal Şube Müdürlüğü
  • Mekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Meteoroloji Laboratuvarı
  • Mezunlar Ofisi
  • Mezunlar Ofisi ve Kariyer Merkezi
  • Mithat Alam Film Merkezi
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
  • Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
  • Mühendislik Fakültesi
  • Natuk Birkan Binası
  • Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Okulöncesi Eğitimi Birimi
  • Otomasyon ve Raporlama Şube Müdürlüğü
  • Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  • Öğrenci İşleri Dekanlığı
  • Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
  • Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi (BÜREM)
  • Özel Kalem
  • Personel Daire Başkanlığı
  • Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Posta Merkezi
  • Psikoloji Bölümü
  • Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Rektörlük
  • Restorasyon Şube Müdürlüğü
  • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
  • Satınalma Şube Müdürlüğü
  • SineBU Sinema Salonu
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı
  • Sosyal Tesis İşletmesi
  • Sosyoloji Bölümü
  • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
  • Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi
  • Superdorm
  • Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Tahakkuk Şube Müdürlüğü
  • Tarih Bölümü
  • Taşınır Birimi
  • Taşınmaz Mallar Birimi
  • Teknoloji Transfer Ofisi
  • Teleiletisim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Arastirma Merkezi (TETAM)
  • Temel Eğitim Bölümü
  • TOEFL
  • Turizm İşletmeciliği Bölümü
  • Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü
  • Uçaksavar Spor Kompleksi
  • Uluslararası İlişkiler Ofisi
  • Uluslararası Ticaret Bölümü
  • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
  • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
  • Yabancı Diller Yüksekokulu
  • Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Birimi
  • Yabancı Diller Yüksekokulu İleri İngilizce Birimi
  • Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Birimi
  • Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
  • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
  • Yaşambilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM)
  • Yayım İşleri Şube Müdürlüğü
  • Yaz Eğitimi Koordinatörlüğü
  • Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
  • Yeni Bina
  • Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
  • Yurtlar Müdürlüğü
  • Yüksek Akım Laboratuvarı
Unvan
  • Tümü
  • Araştırma Görevlisi
  • Doç. Dr.
  • Doç. Dr. / Yarı Zamanlı
  • Dr.
  • Dr. / İlintili Öğretim Üyesi
  • Dr. / Yarı Zamanlı
  • Emekli
  • İlintili Öğretim Görevlisi
  • İlintili Öğretim Üyesi / Emeritus Öğretim Üyesi
  • Okutman
  • Okutman Dr.
  • Öğr. Gör.
  • Öğr. Gör. / Yarı Zamanlı
  • Öğr. Gör. Dr.
  • Öğr. Gör. Dr. / Yarı Zamanlı
  • Prof. Dr.
  • Prof. Dr. / İlintili Öğretim Üyesi
  • Prof. Dr. / Emeritus Öğretim Üyesi
  • Prof. Dr. / İlintili Öğretim Üyesi / Emeritus Öğretim Üyesi
  • Prof. Dr. / Yarı Zamanlı
  • Uzman
  • Uzman Dr.
  • Yrd. Doç. Dr.
  • Yrd. Doç. Dr. / İlintili Öğretim Üyesi
  • Yrd. Doç. Dr. / Yarı Zamanlı
Görev
  • Tümü
  • Afet ve Acil Durum Koordinatörü
  • Ağ Yöneticisi
  • Ağ Yönetimi Birimi Sorumlusu
  • Akademik İşler Koordinatörü
  • Akademik Kurul Sorumlusu
  • Akreditasyon Proje Koordinatörü
  • Albert Long Hall Bina Amiri
  • ALH Saha ve Teknik Personeli
  • Anabilim Dalı Başkanı
  • Araştırmacı
  • Arşiv Sorumlusu
  • Asistan
  • Ayniyat Sorumlusu
  • Bahçıvan
  • Basın İlişkileri Danışmanı
  • Basketbol Antrenörü
  • Baş Hemşire
  • Başvuru Sorumlusu
  • Bilgisayar İşletmeni
  • Bilgisayar ve Web Yöneticisi
  • Bilim ve Teknolojileri Altyapısı Koordinatörü
  • Bina Amiri
  • Biomedikal Teknik Asistan
  • Birim Sorumlusu
  • Bölüm Başkan Vekili
  • Bölüm Başkan Yardımcısı
  • Bölüm Başkanı
  • Bölüm Sekreteri
  • BuCard Operasyon
  • Büro Personeli
  • Bütçe Personeli
  • Daire Başkanı
  • Danışma Sorumlusu
  • Danışman
  • Değişim Danışmanı
  • Dekan
  • Dekan Sekreteri
  • Dekan Vekili
  • Dekan Yardımcısı
  • Ders ve Yarıyıl Sonu Sınavları Programı Sorumlusu
  • Destek Hizmetleri Görevlisi
  • Destek Personeli
  • Direktör
  • Direktör, Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi
  • Diş Tabibi
  • Donanım Destek
  • Donanım Destek Birimi Sorumlusu
  • Editör
  • Eğitim Fakültesi Sorumlusu
  • Eğitim Koordinatörü
  • Eğitim-Öğretim Planlamacısı
  • Eğitmen
  • Enstitü Müdür Vekili
  • Enstitü Müdür Yardımcısı
  • Enstitü Müdür Yardımcısı ve Jeodezi Anabilim Dalı Başkanı
  • Enstitü Müdürü
  • Enstitü Sekreteri
  • Enstitü Sorumlusu
  • Erasmus Anlaşma Sorumlusu
  • Erasmus Bütçe Danışmanı
  • Erasmus Bütçe ve Finans Danışmanı
  • Erasmus Danışmanı
  • Erasmus Kıdemli Danışmanı
  • ERASMUS ve Mevlana Kurumsal Koordinatörü
  • Etkinlikler Asistanı
  • Etkinlikler Yönetmeni
  • Fakülte Sekreteri
  • Fakülte Sekreteri Yardımcısı
  • Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
  • Fen-Edebiyat Fakültesi Sorumlusu
  • Fitness Sorumlusu
  • Fizikçi
  • Garaj Şefi
  • Genel Müdür
  • Genel Sekreter V.
  • Genel Sekreter Yardımcısı
  • Görsel Yönetmen
  • Güvenlik Amiri
  • Güvenlik Görevlisi
  • Halkla İlişkiler Uzmanı
  • Harç Görevlisi
  • Hemşire
  • Heykel Eğitmeni
  • Hidrobiyolog
  • Hizmetiçi Eğitim Koordinatörü ve Bölüm Sekreteri
  • Hizmetli
  • Hukuk Müşaviri
  • I. Kız Yurdu Amiri
  • I. Kuzey Yurt Amiri
  • I. Kuzey Yurt Amiri
  • II. Kilyos Yurt Amiri
  • II. Kuzey Yurt Amiri
  • III. Kilyos Yurt Amiri
  • Isı Atölyesi - Güney Sorumlusu
  • IV. Kuzey Yurdu Amiri
  • İç Denetçi
  • İç Denetim Birimi Başkanı
  • İdari İşler Koordinatörü
  • İdari Koordinatör
  • İdari Sekreter
  • İdari Sorumlu
  • İdari ve Teknik Koordinator
  • İktisadi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
  • İktisadi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sorumlusu 
  • İletişim Asistanı
  • İletişim Yönetmeni
  • İstatistik ve ÖBİKAS Hizmetleri Sorumlusu
  • İstatistikçi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
  • İşletme Müdürü
  • Jeodezi Anabilim Dalı Başkanı
  • Jeofizik Mühendisi
  • Jeofizik Yüksek Mühendisi
  • Jeofizikçi
  • Kampüs Sekreteri
  • Kandilli Kampüs Bilgisayar Destek
  • Kandilli Kampüsü
  • Kart Ofisi Sorumlusu
  • Katalog Sorumlusu
  • Kaynak Geliştirme
  • Kaynak Geliştirme - Proje Yöneticisi
  • Kıdemli Danışman (Uluslarası Öğrenci ve Öğretim Üyesi)
  • Kısım Şefi
  • Kilyos Sarıtepe Kampüsü Koordinatörü
  • Kimya Teknikeri
  • Kimyager
  • Kimyager Dr.
  • Klasik Müzik Asistanı
  • Klasik Müzik Koordinatörü
  • Koordinatör
  • Kurumsal İletişim Direktörü
  • Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Kuzey Kampüs Destek
  • Kuzey Kampüs Sistem Yöneticisi
  • Kütüphaneci
  • Laboratuvar Sorumlusu
  • Lojman Bina Amiri
  • Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
  • Mali Hizmetler Uzmanı
  • Matematikçi
  • Memur
  • Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı
  • Meteoroloji Mühendisi
  • Mimar
  • Muhasebe Memuru
  • Muhasebe Personeli
  • Muhasebe Yetkilisi
  • Mutemed
  • Müdür
  • Müdür Asistanı
  • Müdür Sekreteri
  • Müdür Yardımcısı
  • Müdür, Avrupa Çalışmaları Merkezi
  • Mühendis
  • Mühendislik Fakültesi Sorumlusu
  • Müzik Etkinlikleri Yönetmeni
  • NMR Uzmanı, Dr.
  • Operatör
  • Otomasyon Sorumlusu
  • Ödünç Verme Bölüm Sorumlusu
  • Öğrenci Asistan
  • Öğrenci Dekanı
  • Öğrenci İşleri
  • Öğrenci İşleri Sorumlusu
  • Öğretim Görevlisi
  • Öğretim Üyesi
  • Öğretmen
  • Ön Ofis Koordinatörü
  • Özlük İşleri
  • PC Lab. Sorumlusu
  • Personnel Affairs
  • Planlama Koordinatörü
  • Programcı
  • Proje Geliştirme ve Destek Yöneticisi
  • Proje Geliştirme ve Sanayi İşbirlikleri Sorumlusu
  • Proje Geliştirme ve Yazım Uzmanı
  • Projeler Danışmanı
  • Projeler ve Sanayi İşbirlikleri Bölüm Yöneticisi
  • Psikolojik Danışman
  • Rasatçı
  • Referans Görevlisi
  • Rektör
  • Rektör Danışmanı
  • Rektör Yardımcısı
  • Sağlık Memuru
  • Sağlık Teknisyeni
  • Salonlar ve İdari İşler Sorumlusu
  • Santral Memuru
  • Sarıtepe Kampüs Sorumlusu
  • Sarıtepe Kampüsü Akademik Koordinatörü
  • Satın Alma
  • Satınalma Memuru
  • Sekreter
  • Sistem Çözümleyicisi
  • Sistem Yöneticisi
  • Sistem Yönetimi Birimi İdari Sorumlusu
  • Sistem Yönetimi Birimi Teknik Sorumlusu
  • Stratejik Planlama Koordinatörü
  • Şef
  • Şoför
  • Şube Müdürü
  • Şube Müdürü V.
  • Tabib
  • Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
  • Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
  • Taşınır Konsolide Görevlisi
  • Taşınmaz Mallar Sorumlusu
  • Teknik İşler Sorumlusu
  • Teknik Koordinatör ve Proje Yöneticisi
  • Teknik Koordinatör Yardımcısı
  • Teknik Sorumlu
  • Tekniker
  • Teknisyen
  • Teknisyen Yardımcısı
  • Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme Bölümü Yöneticisi
  • Temiz Oda Sorumlusu
  • Tsunami Çalışmaları
  • TÜBİTAK Proje Ödemeleri
  • Uçaksavar Spor Tesisleri Sorumlusu
  • Uçaksavar Yurt Amiri
  • Uluslararası İlişkiler Koordinatör Yardımcısı
  • Uluslararası İlişkiler Koordinatörü
  • Uluslararası İşbirligi Geliştirme Koordinatörü
  • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür V.
  • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sorumlusu
  • Uzman
  • Uzman Psikolog
  • Uzman Psikolojik Danışman
  • Veri Analizi Uzmanı
  • Veznedar
  • Web - Eğitim Birimleri Sorumlusu
  • Web Programcısı
  • Web Programcısı ve Tasarımcısı
  • Web Tasarımcısı
  • Web Yöneticisi
  • XRD & AFM Uzmanı
  • Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
  • Yayım İşleri Koordinatörü
  • Yaz Dönemi Koordinatörü
  • Yazılım Destek
  • Yazılım Destek Birimi Sorumlusu
  • Yazılım Geliştiricisi
  • Yazılım Geliştirme Birimi Sorumlusu
  • Yazılım Sistemleri Danışmanı
  • Yazışma Sorumlusu
  • Yönetici
  • Yönetici Asistanı
  • Yurt Amiri
  • Yük. Müh.
  • Yüksek Kimya Mühendisi
  • Yüksekokul Sekreteri
  • Ziraat Mühendisi
  • Ziraat Teknikeri

Ara Tüm Kayıtlar

  • Prof. Dr. / Emeritus Öğretim Üyesi A. Sumru
    Özsoy
    Dilbilim Bölümü / Fen-Edebiyat Fakültesi
    • (212) 359-6623
1